Trioceros harennae

 

harennae.jpg (19979 bytes) harennae2.jpg (16078 bytes)